Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Efektivní využití informačních technologií na základních školách

O projektu

IT na ZŠ
  • Firma MATCOMP s.r.o. úspěšně dokončila realizaci projektu Efektivní využití informačních technologií na základních školách.
  • Cílem projektu bylo zvýšit vzdělanostní a motivační potenciál žáků partnerských základních škol, zlepšovat podmínky pro využívání ICT ve výuce pro žáky i učitele, zvýšit kvalifikaci učitelů v oblasti ICT, prohloubit spolupráci a výměnu zkušeností mezi školami a posílit vazby rodina - škola.
  • Projekt byl realizován od 1.11.2010 do 30.6.2012.

Partneři zapojení do projektu

IT na ZŠ

Základní škola a mateřská škola Kněžice
Kněžice 215, 675 29

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HERALTICE, OKRES TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Heraltice 80, 675 21

Základní škola Dolní Vilémovice 42
Dolní Vilémovice 42, 675 52

Aktivity projektu

V rámci projektu jsme vyvinuli pro partnerské školy informační systém, který učitelům slouží pro tvorbu vzdělávacích materiálů (e-learning), obsahu školního webu a školního časopisu. Všechny tyto materiály jsou přístupné přes webové rozhraní. Systém žákům umožňuje přístup ke vzdělávacím materiálům z domova (např. v době nemoci), interaktivní vyplňování testů, evaluačních dotazníků, zapojení do soutěží. Rodiče získají přehled o aktivitách školy a možnost se do nich přímo zapojit.

Vzdělávací materiály si partnerské školy vyměňovaly.

Realizátor pomohl školám zvýšit kvalitu vzdělávání nejmodernějšími prostředky (interaktivní tabule, flashové animace), vytvořil pro školy vzdělávací materiály z oblasti ICT a pro interaktivní tabule, zaškolil učitele.

IT na ZŠ

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (www.esfcr.cz)
Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Číslo výzvy: 03
Název projektu: Efektivní využití informačních technologií na základních školách
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.01/03.0018
Realizátor projektu: MATCOMP s.r.o.
Celkové způsobilé výdaje: 2 984 507,92 Kč
Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu ČR: 447 676,19 Kč
Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu: 2 536 831,73 Kč

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

nahoru