Vyučující

foto: Jana Matesová

Výuku zabezpečuje RNDr. Jana Matesová, absolventka přírodovědecké fakulty UJEP BRNO (nyní Masarykova universita BRNO), obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů.

Jmenovaná má odbornou i pedagogickou způsobilost k výše uvedené lektorské činnosti, doloženou diplomem a vysvědčením, certifikátem ECDL a osvědčeními, k vyučování na základních a středních školách s mnoha letou pedagogickou praxí.

Certifkikát ECDL

Jako lektor působí i Ing. et Ing. Vojtěch Mates, Ph.D., kvalifikace je doložená certifikáty ECDL (European Computer Driving Lincence) CCNA1, CCNA2, CNCA3, CCNA4 (Cisco Certified Network Associate) a MCP (Microsoft Certified Professional - zkoušky MCP: 70-270: Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional, 70-290: Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment, 70-291: Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure.

Certifkikát ECDL Certifkikát MCP

nahoru