European Computer Driving Licence

Logo ECDL

ECDL je mezinárodně uznávaný certifikát dokládající schopnost aktivního zvládnutí základních praktických dovedností pro všestranné a efektivní využívání současné výpočetní techniky. Je určen pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačů. Je dokladem toho, že jeho držitel úspěšně složil testy podle ECDL standardu v rozsahu definovaném ECDL Sylabem, který zahrnuje 7 následujících tematických okruhů - modulů:

  1. Základní pojmy informačních technologií.
  2. Práce s počítačem a správa souborů.
  3. Textový editor.
  4. Tabulkový kalkulátor.
  5. Databáze / systémy pro úschovu dat.
  6. Prezentace, programy pro kreslení.
  7. Služby informačních sítí.

ECDL v České republice

Aktuální informace a další podrobnosti o konceptu ECDL lze získat na WWW stránkách: www.ecdl.cz, www.ecdl.com. Naše učebna je certifikována pro testování ECDL.

nahoru