Openoffice.org Writer - alternativa Microsoft Wordu

OpenOffice.org writer - základní pojmy

 • otevření souboru, správce souborů, konverze souborů, hledání souborů, označení souborů, informace o souborech
 • základní obrazovka, pohyb kurzoru, práce s myší, psaní textu, režim vkládání a přepisu, psaní speciálních znaků
 • uložení souboru, přesun mezi otevřenými soubory, uspořádání oken
 • označení slova, řádku dokumentu, delšího textu, od kurzoru do konce nebo začátku řádku, do konce nebo začátku dokumentu
 • formátování znaku a odstavce pomocí ikon i menu, nástrojový a formátovací pruh, páska,
 • práce s bloky - mazání, přepsání, přesun, kopírování bloku, funkce schránky, metoda uchop a

OpenOffice.org writer - práce s dokumentem, prohledávání textu

 • vytvoření nového dokumentu
 • volby při prvním ukládaní
 • kódy polí, vkládání data a času, symbolu, souboru
 • tabulátory, rozdělení souboru na dva
 • vyhledání textu, nahrazování textu, záměna formátování textu
 • zobrazení před tiskem, nastavení tisku, tisk dokumentu
 • nastavení a tisk dokumentu

OpenOffice.org writer - práce s tabulkou

 • změna šířky sloupců, označení buněk, řádků a sloupců tabulek
 • vyplnění tabulky, formátování textu v tabulce, tabulátory
 • spolupráce s kalkulačkou
 • třídění v tabulce, vkládání nových řádků a sloupců
 • rámečkování tabulky, rozdělení a spojování buněk
 • posun tabulky a rozdělení na dvě
 • přesun sloupců a řádků, rušení buněk, vymazání obsahu buněk
 • kopírování v

OpenOffice.org writer - aplikace formátování

 • opakování formátování znaku a odstavce
 • kopírování formátování znaku a odstavce
 • změna písmen na malá, velká, horní a dolní index

OpenOffice.org writer - vkládání prvků do dokumentu

 • automatický text - vložení, oprava, odstranění a přejmenování prvku v knihovně
 • dělení slov
 • vkládání souboru
 • rámování textu
 • vkládání obrázků, rám
 • text a rám, odstranění rámu, obtékání obrázku textem
 • vložení obsahu
 • vložení tvrdého konce řádku, stránky

OpenOffice.org writer - prohlížení dokumentu, vícesloupcová vazba

 • zobrazení před tiskem, lupa, nastavení tisku, práce s tiskárnou
 • vícesloupcová vazba, stejné délky sloupců, formátování textu ve vícesloupcové vazbě
 • vkládání obrázku do vícesloupcové vazby
 • hlavička, patička

Zpět

nahoru