Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Kurzy na zvýšení kvalifikace ZDARMA

pro zaměstnance a rodiče na rodičovské dovolené

v rámci ESF projektu Obsluha počítače, tvůrce počítačové grafiky, videa a tvůrce webových stránek

Projekt byl úspěšně ukončen a již není možné se přihlásit.

Rekvalifikační kurzy zdarma - stáhněte si letáček nebo prezentaci s informacemi o projektu.

Informace o projektu

Rekvalifikační kurzy zdarma
 • Firma Matesová Jana RNDr., v.o.s. úspěšně dokončila realizaci projektu Obsluha počítače, tvůrce počítačové grafiky, videa a tvůrce webových stránek.
 • V rámci projektu byly realizovány kurzy na zvýšení kvalifikace. Tyto kurzy byly pro účastníky zdarma a byly určeny zájemcům o zaměstnání z Vysočiny. Celkem bylo zrealizováno 7 rekvalifikačních kurzů.
 • Cílem projektu bylo pomoci zájemcům o zaměstnání zvýšit si kvalifikaci a nalézt si vhodné pracovního uplatnění (pokud jim současné zaměstnání nevyhovuje nebo se vrací na trh práce po rodičovské dovolené).
 • Projekt byl realizován od 15. 4. 2010 do 13. 4. 2012.
 • Projektem bylo podpořeno 81 osob. Zájem o kurzy převyšoval kapacitu kurzů, takže, bohužel, nebylo možné zařadit do kurzů všechny zájemce.

Rekvalifikační kurzy zdarma byly podle svého zaměření rozděleny do tří modulů:

Pro koho byly ESF rekvalifikační kurzy zdarma určeny?

 • pro zaměstnance, kteří si hledají nové pracovní uplatnění (ve věku od ukončení školní docházky po nástup do starobního důchodu);
 • pro zaměstnance, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci;
 • pro rodiče na rodičovské dovolené.

Rekvalifikační kurzy - organizace

 • Rekvalifikační kurzy zdarma byly realizovány v naší učebně na A. Kratochvíla 3, Třebíč, 674 01.
 • Zájemci o rekvalifikační kurzy zdarma byli nejprve pozváni na výběrové řízení, na kterém byli podrobně seznámeni s projektem a náplní jednotlivých kurzů, absolvovali vstupní test a individuální pohovor.
 • Zájemcům, kteří úspěšně absolvovali výběrové řízení, byla provedena bilanční diagnostika, která zanalyzovala jejich schopnosti a nadání. Získali informace, jak směrovat svou další profesní kariéru, pro jaké povolání mají největší předpoklady.
 • Každý klient zařazený do projektu mohl absolvovat až 3 rekvalifikační kurzy zdarma (po schválení realizátorem).
 • Účastníci kurzů z modulů Počítačový grafik a Tvůrce WWW stránek během kurzu vytvořili svou závěrečnou práci (grafické návrhy, WWW stránky). Tato závěrečná práce bude sloužit jako doklad toho, co se v kurzech naučili a mohou ji využít jako referenci pro případné zaměstnavatele.
 • Po úspěšném složení závěrečné práce obdrželi účastníci Osvědčení s celostátní platností.

Co účastníkům ESF rekvalifikační kurzy zdarma přinesly?

 • Rekvalifikační kurzy byly pro účastníky zdarma.
 • Účastníci získali přístup ke vzdělávacím materiálům prostřednictvím e-learningu.
 • Po dobu kurzu bylo účastníkům propláceno jízdné autobusem nebo vlakem do místa realizace kurzu (jízdné na MHD se neproplácí).
 • Po dobu kurzu bylo účastníkům propláceno stravné ve výši 70 Kč / 1 šestihodinový kurz.
 • Úspěšným absolventům kurzu Tvůrce WWW stránek jsme poskytli webhosting na 1 rok zdarma.
 • Účastníkům, kteří uspěli u výběrového řízení, byla zdarma provedena bilanční diagnostika.
 • Po úspěšném složení závěrečné zkoušky obdrželi účastníci Osvědčení s celostátní platností.
 • Po absolvování kurzů mmohou účastníci pracovat z domova jako OSVČ - mohou snáze skloubit péči o rodinu a pracovní povinnosti.

Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost (www.esfcr.cz)
Prioritní osa: 2 Aktivní politiky trhu práce
Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Číslo výzvy: 44
Název projektu: Obsluha počítače, tvůrce počítačové grafiky, videa a tvůrce webových stránek
Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/44.00033
Realizátor projektu: Matesová Jana RNDr., v.o.s.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, počítačové kurzy jsou tedy pro účastníky zdarma.

nahoru