Accesss 2003

Práce s databází

 • založení, převod, komprimace, oprava databáze

Tabulka

 • založení tabulky, typy položek, vlastnosti položek
 • výchozí hodnota, vstupní maska, ověřovací kritérium
 • úprava vzhledu tabulky, zadávání dat do tabulky
 • řazení záznamů, prohledávání záznamů
 • filtrace záznamů podle výběru, podle formuláře
 • rozšířený filtr
 • vztahy mezi tabulkami, relace

Dotazy

 • tvorba dotazu, řazení záznamů v dotazu, práce s tvůrcem výrazů
 • kombinace podmínek, filtrace pomocí vlastností dotazu
 • typy spojení v dotazech, výpočty v dotazech, souhrné a křížové dotazy
 • filtrování v souhrných dotazech, akční dotazy
 • tisk

Formuláře

 • tvorba formulářů
 • úprava vytvořeného formuláře
 • grafická úprava vkládaných objektů
 • typy, vlastnosti objektů, vložení seznamu, rozbalovací seznam
 • příkazová tlačítka, skupina voleb

Tiskové sestavy

 • Tvorba a úprava sestav
 • Souhrny v sestavách, způsoby seskupení

Zpět

nahoru