Služby informačních sítí - IE + MS Outlook 2003

Posílání zpráv v síti

  • princip el. pošty, poštovní klient, pošt. server, užívaní pošt. klienti.
  • složky pošt. klienta, panely nástrojů, práce se zprávami – přijímání, odesílání, čtení, odpověď, předání dál. organizace zpráv
  • vlastnosti zpráv, přílohy, tisk, archivace

Internet - základní pojmy

  • webová stránka, hypertext, adresy na Internetu, organizace sítě, služby Internetu
  • Internet Explorer – práce s odkazy, tlačítka Zpět, Vpřed, Stop, funkce pro urychlení práce vyhledávání s Internet Explorerem, programy pro vyhledávání souborů, obrázků, adres, diskusních skupin, nápověda historie navštívených stran, oblíbené položky a jejich organizace, pruh odkazů

Zpět

nahoru