Aktuality a akce

Projekt úspěšně dokončen

 • Projekt Efektivní využití informačních technologií na základních školách byl dne 30.6.2012 úspěšně dokončen.
 • Učitelé partnerských škol v rámci projektu vytvořili 660 stran výukových materiálů. Dále vytvořili pro žáky školní časopisy, vycházkové trasy, soutěže.
 • Realizátor vytvořili pro školy informační systémy, které umožňují tvorbu školního webu i publikování vzdělávacích materiálů. K tomuto systému vytvořil realizátor také manuál.
 • Realizátor také zajišťoval učitelům poradenskou činnost, zaškolil učitele v oblasti IT, vytvořil 100 ks flashových animací, výukové materiály z oblasti ICT a výukové materiály pro interaktivní tabule.

Děkujeme všem partnerům za úspěšnou spolupráci na projektu.

Žáci pracující s výstupy projektu:

Výstupy projektu Výstupy projektu Výstupy projektu

Konference k projektu

Uskutečněné konference

19.6.2012

Závěrečná konference k projektu se uskutečnila v restauraci DON v Třebíči dne 19.6.2012 v 15:00. Konference byla zaměřena na zhodnocení realizace projektu a výstupy projektu.

Fotodokumentace ze závěrečné konference:

Konference 19.6.2012 Konference 19.6.2012 Konference 19.6.2012 Konference 19.6.2012 Konference 19.6.2012 Konference 19.6.2012

9.5.2012

Dne 9.5.2012, v 15:00 proběhla v restauraci DON v Třebíči první konference k projektu. Konference se zabývala především přínosem projektu pro partnerské školy a výstupy projektu.

Fotodokumentace z konference:

Konference 9.5.2012 Konference 9.5.2012 Konference 9.5.2012 Konference 9.5.2012 Konference 9.5.2012 Konference 9.5.2012

Tvorba materiálů

Učitelé z partnerských škol již vytvořili výukové materiály z těchto předmětů:

 • Matematika,
 • Český jazyk,
 • Prvouka,
 • Praktické činnosti,
 • Přírodověda,
 • Přírodopis,
 • Anglický jazyk
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova

Realizátor vytvořil pro školy 100 ks interaktivních flashových animací, které mohou školy využívat ve výuce předmětů:

 • Matematika,
 • Český jazyk,
 • Prvouka,
 • Přírodověda, Přírodopis,
 • Anglický jazyk
 • Hudební výchova

Realizátor vytváří pro školy vzdělávací materiály pro interaktivní tabule a z oblasti ICT.

Realizátor vytvořil pro školy informační systémy.

nahoru