logo ESF vlajka CR logo UP

Rekvalifikační program na vytvoření dalších odborníků v IT

Počítačový grafik

V Třebíči

 • Počet zařazených klientů rok 2007: 22
 • Počet zařazených klientů rok 2008: 0
 • Počet absolvovaných hodin: 272
 • Klient zařazený do programu absolvuje
  • Operační systém: Windows XP
  • Textový editor: Word 2003
  • Tabulkový kalkulátor: Excel 2003
  • Program pro tvorbu presentací: PowerPoint 2003
  • El. pošta a internet Outlook 2003,Internet Explorer
  • Databázový program Access 2003
  • Program pro tvorbu vizitek, log, informačních a propagačních materiálů: Corel Draw (vektorový grafický editor)
  • Program zdarma pro tvorbu vizitek, log, informačních a propagačních materiálů: Inkscape(vektorový grafický editor)
  • Program zdarma pro úpravu fotografií a rastrových obrázků: Gimp (rastrový grafický editor)

V Jihlavě nebo okres Žďár nad Sázavou

 • Počet zařazených klientů rok 2007: 11
 • počet zařazených klientů rok 2008: 11
 • počet absolvovaných hodin: 272
 • Klient zařazený do programu absolvuje
  • Operační systém: Windows XP
  • Textový editor: OpenOffice.org Writer – bezplatná alternativa Wordu
  • Tabulkový kalkulátor: OpenOffice.org Calc - bezplatná alternativa Excelu
  • Program pro tvorbu presentací: OpenOffice.org Impress bezplatná alternativa PowerPoint
  • El. pošta a internet: Outlook express, Mozilla
  • databázový program OpenOffice.org Base - bezplatná alternativa Access
  • Program pro tvorbu vizitek, log, informačních a propagačních materiálů: Corel Draw (vektorový grafický editor)
  • Program zdarma pro tvorbu vizitek, log, informačních a propagačních materiálů: Inkscape(vektorový grafický editor)
  • Program zdarma pro úpravu fotografií a rastrových obrázků: Gimp (rastrový grafický editor)

Absolvent umí

 • zálohovat a organizovat svá data
 • vytvořit, upravit textový dokument včetně tabulek a grafických prvků
 • zadávat vzorce, filtrovat data, pracovat s 3D vzorci atd.
 • pracovat s elektronickou poštou včetně příloh, vyhledávat informace na internetu, využívat je zpracovávat je v dalších programech
 • vytvářet databázi, nastavovat relace mezi tabulkami, vytvářet dotazy, formuláře, sestavy
 • vytvářet a využívat presentace včetně grafů a grafických prvků
 • vytvářet a upravovat návrhy reklamních materiálů jako jsou vizitky, letáky, reklamní plochy atd.
 • vytvořit vektorovou grafiku za pomocí operací se základními objekty a křivkami, je tak schopen vytvořit grafické prvky, které neztrácí kvalitu zobrazení se změnou rozlišení
 • zpracovat grafické objekty typu obrázků a koláží, retušovat, vytvářet fotomontáže a grafické prvky pro WWW

V rámci rekvalifikačního kurzu každý účastník vypracuje svoji referenční práci , kromě účasti na kurzu mu bude umožněn přístup k počítači i mimo kurz - pro každý specifický kurz budou vypsány konzultace včetně přístupu k PC včetně programového vybavení v rozsahu 20 hod a bude mu poskytnuta individuální konzultace k nápravě chyb jeho práce. Tato práce pak bude sloužit jako jeho referenční při hledání nového pracovního místa


Tento projekt je spolufinancován EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

nahoru