logo ESF vlajka CR logo UP

Rekvalifikační program na vytvoření dalších odborníků v IT

Tvůrce www

V Třebíči

 • Počet zařazených klientů rok 2007: 11
 • Počet zařazených klientů rok 2008: 11
 • Celkem počet absolvovaných hodin: 270
 • Klient zařazený do programu absolvuje
  • Operační systém: Windows XP
  • Textový editor: Word 2003
  • Tabulkový kalkulátor: Excel 2003
  • Program pro tvorbu presentací PowerPoint 2003
  • El. pošta a Internet: Outlook 2003,Internet Explorer
  • Databázový program: Access 2003
  • HTML: Golden – program zdarma – základy www
  • CSS (Cascade Style Sheet): Topstyle – program zdarma – styly www
  • Práce s redakčním systémem
  • Základy PHP

Absolvent umí:

 • zálohovat a organizovat svá data
 • vytvořit, upravit textový dokument včetně tabulek a grafických prvků
 • zadávat vzorce, filtrovat data, pracovat s 3D vzorci atd.
 • pracovat s elektronickou poštou včetně příloh, vyhledávat informace na internetu, využívat je zpracovávat je v dalších programech
 • vytvářet databázi, nastavovat relace mezi tabulkami, vytvářet dotazy, formuláře, sestavy
 • vytvářet www stránky pomocí html kódu
 • absolvent se naučí vytvářet a využívat kaskádové styly při tvorbě www
 • absolvent umí upravovat WWW stránky pomocí redakčního systému
 • absolvent umí navrhovat vhodně design a strukturu stránek

V rámci rekvalifikačního kurzu každý účastník vypracuje svoji referenční práci, kromě účasti na kurzu mu bude umožněn přístup k počítači i mimo kurz - pro každý specifický kurz budou vypsány konzultace včetně přístupu k PC včetně programového vybavení v rozsahu 20 hod a bude mu poskytnuta individuální konzultace k nápravě chyb jeho práce. Tato práce pak bude sloužit jako jeho referenční při hledání nového pracovního místa.


Tento projekt je spolufinancován EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

nahoru